«Δικτατορία – Πολυτεχνείο – Μεταπολίτευση: Ιστορία και πολιτικό τραγούδι»

15 Νοεμβρίου 2019: Σχολική γιορτή “Δικτατορία – Πολυτεχνείο – Μεταπολίτευση: Ιστορία και πολιτικό τραγούδι”