«Η κατοχή και η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη»

27 Οκτωβρίου 2016: Σχολική γιορτή «Η κατοχή και η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη»