«“11 & κάτι”: Τραγουδάμε στο σχολείο (;) Διαστάσεις και δυναμική μιας σχολικής μουσικής ομάδας»

Εισήγηση στο 1ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο ΠΔΕ Κρήτης: «Κοινωνία και Σχολείο: Μια σχέση υπό διαπραγμάτευση». Συνεδρία Δ1. Αίθουσα: “Δομήνικος Θεοτοκόπουλος”. Ενότητα: «Χαρακτηριστικά του σύγχρονου και ανοικτού σχολείου: Από τη θεωρία στην πράξη». Συνέχεια