«Εκτοπισμένοι και πρόσφυγες της δεκαετίας του 1940»

27 Οκτωβρίου 2015: Σχολική γιορτή «Εκτοπισμένοι και πρόσφυγες της δεκαετίας του 1940»